phone-topreservation

Общи условия

БИОВЕТ 72 ООД
ЕИК/Булстат: 200109966
ДДС No: BG200109966
Град: Созопол
Адрес: ул.Анаксимандър No29
МОЛ: Ана Чанкова Чанева-Георгиева

Сигурността и поверителността на вашите лични данни при посещението на нашия сайт са изключително важни за нас и ние вземаме необходимите мерки, за да ги съхраним като се съобразяваме с  Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

Какви Ваши лични данни обработваме?

За да можем да изпълним Вашето желание за присъствие в нашия сайт, Вие ни предоставяте следните данни:
* имена
* IP адрес
* телефон
* електронна поща
* адрес

Ние запазваме и използваме данните по няколко причини:
1. електронната поща (e-mail адресът) е необходим, за да можем да предоставим контакт относно Вашата обява в нашия сайт, и да следим за уникалността на Вашите обяви
2. Имената Ви са необходими, за да можем да предоставим контакт на посетителите на Вашата обява в нашия сайт, и да следим за уникалността на Вашите обяви
3. Адрес са необходими, за да можем да предоставим контакт на посетителите на Вашата обява в нашия сайт, и да следим за уникалността на Вашите обяви
4. Телефон
5. IP адрес, за да можем да предпазим посетителите на сайта, и сайта, от механизирани злоупотреби (спам).

Тези данни се съхраняват за да е възможно удовлетворението на Вашето желание за присъствие в нашите онлайн каталози.

Стандарти за сигурност

При трансфера на данни използваме така наречената SSL-система за сигурност (Secure Socket Layer).
Това е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител).

Плащания:
1. Потребителят може да заплати своята поръчка, чрез плащане с карта, като Биовет 72 ООД приема плащания с Visa и Mastercard.
2. Потребителят няма право да се оттегли от споразумение, сключено извън търговския обект или дистанционно, във връзка със споразумения за предоставяне на услуги, свързани с развлекателни, спортни или културни събития, в случай че споразумението определя датата или периода на предоставяне на услугата.
3. Билетите, закупени при продажбата на билети през уебсайта, не се възстановяват освен в случаите, когато достъпът до Атракциона е ограничен.

Сигурност и анулации:
1. Биовет 72 ООД не носи отговорност, не възстановява суми и не осигурява достъп в случай на изгубен билет или невъзможност да бъде предоставен уникален код.
2. Не се възстановяват суми и не се осигурява достъп при загубени билети за посещение.
3. При неблагоприятни климатични условия Биовет 72 ООД си запазва правото да ограничи достъпа до някои или всички съоръжения, без да дължи компенсации или връщане на пари за вече закупени билети.
4. Служител на Биовет 72 ООД може да поиска документ, който да удостовери идентичността и възрастта на потребителя.
5. Анулация на билет може да се направи в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, считано от датата на плащане, чрез съобщение до електронен адрес info@upsidedownhousebg.com и тел. +359 87 689 9599.
6. Малолетните (до 14 год.) и непълнолетни (ненавършили 18-годишна възраст) посетители на атракцион Обърнатата Къща, собственост на Биовет 72 ООД трябва задължително да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители, или други пълнолетни лица, които да полагат съответните грижи за детето.
7. Със закупуването на билет декларирате, че сте запознати и приемате да спазвате правилата на Биовет 72 ООД.

Условия за ползване:
1. Закупуване на билет:
Всички обявени видове билет и съответни цени са валидни за покупка онлайн и се предлагат за закупуване на касата на Обърнатата къща, Черноморец.
2. Валидност и срок на ползване:
Билетите са с фиксирана дата на посещение и са валидни за ползване само на предварително указаната от потребителя дата, според съответните условия на билета.
3. Семейни билети:
Валидни са само за групови посещения на възрастни и деца с пряка роднинска връзка (деца и техните родители или баби/дядовци/пълнолетни братя и сестри, упълномощени да се грижат за децата).
4. Билети, закупени онлайн, трябва да бъдат предоставени на служителите на Биовет 72 ООД на хартиен или електронен носител.