phone-topreservation

Декларацията за поверителност (GDPR)

Сигурността и поверителността на вашите лични данни при посещението на нашия сайт са изключително важни за нас и ние вземаме необходимите мерки, за да ги съхраним като се съобразяваме с  Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

Какви Ваши лични данни обработваме?

За да можем да изпълним Вашето желание за присъствие в нашия сайт, Вие ни предоставяте следните данни:
* имена
* IP адрес
* телефон
* електронна поща
* адрес

Ние запазваме и използваме данните по няколко причини:
1. електронната поща (e-mail адресът) е необходим, за да можем да предоставим контакт относно Вашата обява в нашия сайт, и да следим за уникалността на Вашите обяви
2. Имената Ви са необходими, за да можем да предоставим контакт на посетителите на Вашата обява в нашия сайт, и да следим за уникалността на Вашите обяви
3. Адрес са необходими, за да можем да предоставим контакт на посетителите на Вашата обява в нашия сайт, и да следим за уникалността на Вашите обяви
4. Телефон
5. IP адрес, за да можем да предпазим посетителите на сайта, и сайта, от механизирани злоупотреби (спам).

Тези данни се съхраняват за да е възможно удовлетворението на Вашето желание за присъствие в нашите онлайн каталози.

Стандарти за сигурност

При трансфера на данни използваме така наречената SSL-система за сигурност (Secure Socket Layer).
Това е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител).